WEB TABANLI MİKRODENETLEYİCİ LABORATUVARLARI

WEB TABANLI MİKRODENETLEYİCİ LABORATUVARLARI

Öğrencilerinin eğitim kalitesini belirleyici en önemli faktör edinilen teorik bilgilerin etkili ve verimli bir şekilde pratiğe dönüştürülmesini sağlayabilecek laboratuvar olanaklarıdır. Pratik beceriler eğitim-öğretim aşamasında gerçek uygulama laboratuvarlarında kazanılır. Donanım laboratuvarı, çalıştırma becerisi ve yaparak öğrenme pedagojilerine dayanır. Kazanılması hedeflenen pratik beceriler şunlardır: Teorik bilgileri test etme, birlikte çalışma, cihazları kullanma, deneme yanılma metodu ile öğrenme ve deneysel verileri analiz etme.

Daha önce e-ticaret, e-bankacılık, e-eğitim, veri transferi gibi yaygın uygulamaları olan web tabanlı erişim teknolojileri son birkaç yılda yapılan uzaktan eğitim çalışmaları ile ivme kazandırmıştır. Elektronik eğitiminde web teknolojisi üç uygulama alanına sahiptir: devrelerin analizi, tasarımı ve simülasyonu. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesinde en çok kullanılan üç metot vardır: (1) Deneylerin kayıtlı olduğu video teyp veya CD, (2) Animasyon, simülasyon veya sanal laboratuar ve (3)Uzaktan Kontrollü Laboratuar.

Web tabanlı Uzaktan Eğitim, öğrenci ve öğretmenin fiziksel ortamlarının ayrı olduğu zamanlarda öğrenme boşluğunu dolduran “21. yüzyıl öğrenme modeli”nin ilk adımıdır. Uzaktan eğitim, zaman, yetenek ve fiziksel ortam açısından dezavantajlı öğrenciler için çok iyi ve uygun bir imkan sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin farklı öğrenme şekilleri, sürekli eğitim talebinin karşılanması, zengin ve fakir öğrenci arasında artan eğitim boşluğunun doldurulması, öğretmen eksikliğinin giderilmesi, eğitime ayrılan bütçenin kısıtlı olması ve öğrenci sayısının artması gibi bir çok problem çözülür. Uzaktan eğitimin en önemli uygulama alanlarından biri de “Web Tabanlı Uzaktan Kontrollü Laboratuarlar(WTUKL)” dır. WTUKL’ye güzel bir örnek olarak Web Tabanlı Uzaktan Kontrollü Mikrodenetleyici Laboratuarı (WTUKML) verilebilir. Internet kullanıcı sayısının 2001’de 520 milyon iken 2005’de 1.12 milyar olması Uzaktan Kontrollü Laboratuarların önemini ortaya koymaktadır.

Temel olarak Mikrodenetleyicili Geliştirme kartları ile öğrencilerin mikrodenetleyici yazılımlarının test edilmesi amacıyla geliştirilecek sistemde ana elemanlar istemci, sunucu, veritabanı, webcam, Mikrodenetleyicili geliştirme kartları ve ilave DAQ karttır.

MARVEL, içindeki HTI tarafından geliştirilen Güneş Enerjisi e-Öğrenme Laboratuarı(Solar e-Lab) Stockholm Challenge Award 2006 ödülünü almıştır. PEARL, PEARL 3 yıllık, 30 kişilik ve 2milyon$(USA)lık büyük bir projedir. iCampus, bilgi teknolojileri ile üniversite eğitimini güçlendirmek için Microsoft Research ile MIT arasında anlaşmaya varılmış 25 milyon $ lık bir projedir. İlk altı yılda iCampus 28 fakültede 27 öğrenci ile araştırma projeleri gerçekleştirmiştir. Ülkemizde Uzaktan Kontrollü Laboratuar çalışmalarına 1997 yılında ODTÜ ile başlanmıştır.

Güvenilirlik ve hız açısından bilgisayar ağları performansının artması UKL geleceğinin daha parlak olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak merkezi laboratuar cihazlarına ve yüksek performanslı yazılımlara öğrenci kendi evinden erişebilecektir. Böylece, hem web tabanlı uzaktan öğrenme avantajlarından ve hem de yüksek interaktiviteden tam olarak yararlanabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir